V době konání Olympijského parku Pardubice budou platit dočasně upravené vyhlášky

V době konání Olympijského parku Pardubice budou platit dočasně upravené vyhláškyOlympijský park Pardubice 2016 je v historii Pardubic prototypem. Díky tomuto mimořádnému projektu, který startuje zítra a potrvá do neděle 21. srpna, si budou návštěvníci moci díky hrací kartě vyzkoušet na šest desítek sportovních disciplín a čeká na ně také bohatý kulturní program. Kromě toho může každý, kdo si zakoupí hrací kartu, zavítat do fanzóny v parku Na Špici, kde se budou promítat přímé přenosy z letních olympijských her v Rio de Janeiru.

Držitelé hracích karet zde budou moci na velkoplošné obrazovce pravidelně od 18:00 hodin večer do 3:00 hodin ráno sledovat živá vysílání z letních olympijských her v Rio de Janeiru. Druhou, menší fanzónu s mobilní led obrazovkou najdete také v parku Na Špici, a to u pavilonu. Zde se budou přímé přenosy promítat také zpravidla od 18:00 hodin večer do 1:00 hodiny ráno. Pokud však bude v Riu nějaký atraktivní, vysílání ve fanzónách začne i dříve.

Vzhledem k časovému posunu v Riu budou dočasně upraveny k úpravě některé městské vyhlášky. Pořadatelé OPP 2016 tak chtějí ve spolupráci s Městským obvodem Pardubice I usnadnit práci městské a státní policii a zároveň vyjít vstříc návštěvníkům OPP 2016.

„Pečlivě se připravujeme na vliv časového posunu, kdy se fanzóny protáhnou do nočních hodin. Osobně jsme se dohodli s ředitelem Městské policie Pardubice Rostislavem Hüblem, že první dva dny budeme město od půlnoci do 4:00 hodin ráno osobně projíždět. Chtěl bych navíc vyzvat všechny občany, návštěvníky parku i podnikatele, aby dodržovali nastavené provozní hodiny. Doufám ale, že vše proběhne v klidu,“ konstatoval primátor města Pardubice Martin Charvát.

„Připravili jsme jasné vyhlášky, které upravují režim nočních provozů jak zahrádek, tak restaurací. Výrazně jsme posílili služby městské policie, s jejím ředitelem jsme se dohodli, že příslušníci MP si nebudou moct vybírat žádné dovolené, abychom byli opravdu v plném stavu, podobné je to se státní policií. Chtěl bych apelovat na návštěvníky – tím, že jim vycházíme vstříc, aby si olympiádu mohli opravdu užít, do plného konce do té první až třetí ranní hodiny, aby nám i oni vycházeli vstříc a v okamžiku, kdy je pořadatelé nebo policie vyzvou, aby se ukončila bujará oslava případného vítězství a aby tuto výzvu reflektovali,“ doplnil primátor města.

Po dobu konání OPP 2016 budou dočasně platit také upravené vyhlášky o veřejném pořádku a požívání alkoholu na veřejných prostranstvích ve středu města. Rada MO Pardubice I městu po dohodě s pořadateli OPP 2016 navíc poskytla výjimku ze stanovené doby nočního klidu. „V souvislosti s konáním OPP 2016 jsme se rozhodli dobu nočního klidu v období od pátku 5. srpna do noci z 21. na 22. srpna posunout. Je nám jasné, že dojde k významnému zkrácení noční doby, chceme však vyjít vstříc návštěvníkům parku. Pokud ale bude někdo noční klid porušovat, dojde k represi ze strany policie,“ dodal manažer OPP 2016 Pavel Stara.

Konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích v centru města nebude po dobu konání OPP 2016 postižitelná. Provoz restauračních předzahrádek byl též prodloužen do 1 hodiny ranní. Ve východní části parku Na Špici bude noční klid platit od 1:00 do 6:00 hodin, v západní části parku pak od 4:00 do 6:00 hodin. V lokalitě středu města (Tyršovy sady, ulice U Stadionu, třída Míra, náměstí Republiky, Pernštýnské náměstí a přístupové trasy k parku Na Špici) je doba nočního klidu dočasně upravena v období z neděle na pondělí až ze čtvrtka na pátek od 1:00 do 6:00 hodin a v období nocí z pátku na sobotu a ze soboty na neděli od 3:00 do 6:00 hodin.

Na bezpečnost v době Olympijského parku Pardubice budou dohlížet také strážníci Městské policie Pardubice. Ti budou mít své stanoviště přímo v organizačním štábu v parku Na Špici, pěší a motorizované hlídky se však budou pohybovat i v dalších lokalitách OPP 2016. „ O Olympijský park čekáme velký zájem, a tak budeme dohlížet na dění v parku zejména z hlediska dodržování veřejného pořádku. Jako na každé takovéto velké akci se dá předpokládat drobná kriminalita, jako jsou kapesní krádeže, krádeže odložených věcí a podobně. Zejména v noční době budou hrát svou roli i alkohol a přestupky z něho vyplývající,“ uvedl Rostislav Hübl, ředitel Městské policie Pardubice.

Ze strany Policie ČR budou během OPP 2016 posíleny hlídky dopravní i pořádkové policie, a to jak v nejbližším okolí akce, tak v rámci celého města. „Úkolem policistů bude zajištění bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku. Dopravní hlídky se také zaměří na vytížené křižovatky a zřízená parkovací místa návštěvníků Olympijského parku, regulaci provozu ve městě podle potřeby i případné dopravní přestupky,“ uvedla mluvčí pardubické policie Jana Drtinová. Dodala, že policejní hlídky budou přítomny i v areálu OPP 2016 po dobu konání jednotlivých akcí pro případ, že by bylo potřeba řešit nějaká protiprávního jednání. Policisté zde budou mít vyhrazeno stanoviště pro služební vozidlo – mobilní kontaktní a koordinační centrum, které bude přistaveno dle potřeby v nepravidelných časových intervalech. „Policisté budou v kontaktu jak s pořadateli Olympijského parku, tak Městskou policií Pardubice, bezpečnostní agenturou a dalšími složkami, které budou do akce zainteresované,“ podotkla Jana Drtinová.

Na bezpečnosti se podílí i Pardubický kraj, který pro pořadatele zajistil dostatečné množství lékárniček. Ty budou k dispozici na stálých stanovištích či infopointech OPP 2016 a případnou pomoc vám poskytnou i zkušení trenéři nebo v první pomoci proškolení dobrovolníci. V parku budou vyvěšeny také evakuační plány, budou zde rozmístěny hasicí přístroje a přítomna bude i preventivní požární hlídka.

Více informací k Olympijskému parku Pardubice 2016 naleznete na webových stránkách www.olympijskeparky.cz, na facebookovém profilu Olympijský park Pardubice 2016 nebo na www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/odbor-skolstvi-kultury-a-sportu/olympijsky-park-pardubice-2016/, kde je k dispozici také Průvodce Olympijským parkem Pardubice 2016 ve verzi k tisku a ve verzi k prohlížení.